Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

De door de Europese Ombudsman in 2017 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

De door de Europese Ombudsman in 2017 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

256

Europese Commissie

57,3 %

34

Europees Bureau voor Personeelsselectie

7,6 %

22

Europees Parlement

4,9 %

17

Europese Dienst voor extern optreden

3,8 %

16

Europees Bureau voor fraudebestrijding

3,6 %

35

De agentschappen van de Europese Unie

7,8 %

67

Overige

15,0 %