Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Riżultati ta’ investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2018

Riżultati ta’ investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2018
Ebda amministrazzjoni ħażina misjuba 254 46.6 %
Solvuti mill-istituzzjoni, suġġerimenti aċċettati, instabu soluzzjonijiet 221 40.6 %
Ebda investigazzjoni oħra ġġustifikata 56 10.3 %
Amministrazzjoni ħażina misjuba 29 5.3 %
Oħrajn 10 1.8 %
Nota: F’xi każijiet, l-Ombudsman għalqet l-investigazzjonijiet abbażi ta’ żewġ raġunijiet jew aktar. Għalhekk meta l-perċentwali ta’ hawn fuq jingħaddu flimkien, ir-riżultat aħħari jaqbeż il-100 %.