Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2018. gadā

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2018. gadā

1016

Sniegta konsultācija vai lieta pārsūtīta citai sūdzību izskatīšanas struktūrai

46,6 %

682

Nosūtīta atbilde, lai informētu sūdzības iesniedzēju, ka turpmāku padomu sniegt nav iespējams

31,3 %

482

Sākta izmeklēšana

22,1 %

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2018. gadā
1016 Sniegta konsultācija vai lieta pārsūtīta citai sūdzību izskatīšanas struktūrai 46,6 %
682 Nosūtīta atbilde, lai informētu sūdzības iesniedzēju, ka turpmāku padomu sniegt nav iespējams 31,3 %
482 Sākta izmeklēšana 22,1 %