Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas Ombuds 2017. gadā ir slēdzis

Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas Ombuds 2017. gadā ir slēdzis (vidēji mazāk par 9 mēnešiem)

32%

Lietas slēgtas 3 mēnešos

48%

Lietas slēgtas 3–12 mēnešos

5%

Lietas slēgtas 12–18 mēnešos

15%

Lietas slēgtas pēc vairāk nekā 18 mēnešiem[1]

 

[1] Dažu sarežģītu lietu gadījumā ir nepieciešamas vairākas apspriešanās, piedaloties sūdzības iesniedzējam un iesaistītajai iestādei — paredzams, ka jaunie īstenošanas noteikumi samazinās izmeklēšanu ilgumu.