Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

2018 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

2018 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai
Netinkamo administravimo nenustatyta 254 46,6 %
Institucija išsprendė klausimą, buvo priimti pasiūlymai, surasti sprendimai 221 40,6 %
Tolesniam tyrimui nėra pagrindo 56 10,3 %
Nustatytas netinkamo administravimo atvejis 29 5,3 %
Kita 10 1,8 %
Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus išnagrinėjusi dvi ar daugiau skundo pateikimo priežasčių, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.