Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Torthaí na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2018

Torthaí na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2018
Níor aimsíodh aon drochriarachán 254 46.6%
Réitithe ag an institiúid, moltaí glactha, réitigh aimsithe 221 40.6%
Ní raibh bonn cirt le haon fhiosrúcháin eile 56 10.3%
Drochriarachán aimsithe 29 5.3%
Eile 10 1.8%
Tabhair do d’aire: I gcásanna áirithe, thug an tOmbudsman fiosrúcháin ar dhá fhoras nó níos mó chun críche. Dá bhrí sin, tá na céatadáin thuas cothrom le níos mó ná 100%.