Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Gníomhaíocht déanta ag an Ombudsman Eorpach maidir le gearáin nua ar déileáladh leo in 2018

Gníomhaíocht déanta ag an Ombudsman Eorpach maidir le gearáin nua ar déileáladh leo in 2018
1 016 Comhairle tugtha nó cás aistrithe chuig comhlacht gearán eile 46.6%
682 Freagra a seoladh chun cur in iúl don ghearánach nach bhféadfaí aon chomhairle bhreise a thabhairt 31.3%
482 Fiosrúchán oscailte 22.1%