Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2018 päättämien tutkimusten tulokset

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2018 päättämien tutkimusten tulokset
Ei hallinnollista epäkohtaa 254 46,6 %
Toimielin ratkaissut asian, ehdotukset hyväksytty, ratkaisut löydetty 221 40,6 %
Lisätutkimukset eivät perusteltuja 56 10,3 %
Hallinnollinen epäkohta 29 5,3 %
Muut seikat 10 1,8 %
Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen kahdesta tai useammasta syystä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.