Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten tulokset

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten tulokset

Toimielimen sopimat asiat, ratkaisu saavutettiin kokonaan tai osittain

166

45,7 %

Ei hallinnollista epäkohtaa

164

45,2 %

Lisätutkimukset eivät perusteltuja

27

7,4 %

Hallinnollinen epäkohta

24

6,6 %

Muu

11

3,0 %

Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen kahdesta tai useammasta syystä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.