Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Euroopa Ombudsmani poolt 2018. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Euroopa Ombudsmani poolt 2018. aastal lõpetatud uurimiste tulemused
Haldusomavoli ei tuvastatud 254 46,6 %
Institutsiooni lahendatud, soovitused vastu võetud, lahendused saavutatud 221 40,6 %
Edasine uurimine ei olnud põhjendatud 56 10,3 %
Tuvastati haldusomavoli 29 5,3 %
Muu 10 1,8 %
Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama tulemusega. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.