Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste tulemused
Institutsiooni lahendatud, lahendus saavutatud või osaliselt saavutatud 166 45,7 %
Haldusomavoli ei tuvastatud 164 45,2 %
Edasine uurimine ei olnud põhjendatud 27 7,4 %
Tuvastati haldusomavoli 24 6,6 %
Muu 11 3,0 %
Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama tulemusega. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.