Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Institutsiooni lahendatud, lahendus saavutatud või osaliselt saavutatud

166

45,7 %

Haldusomavoli ei tuvastatud

164

45,2 %

Edasine uurimine ei olnud põhjendatud

27

7,4 %

Tuvastati haldusomavoli

24

6,6 %

Muu

11

3,0 %

Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama tulemusega. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.