Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Resultater af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2018

Resultater af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2018
Ingen fejl eller forsømmelser 254 46,6 %
Afsluttet af institutionen, forslag accepteret, løsninger opnået 221 40,6 %
Ingen yderligere undersøgelser påkrævet 56 10,3 %
Fejl eller forsømmelser 29 5,3 %
Andet 10 1,8 %
Note: I nogle sager blev undersøgelserne afsluttet af to eller flere årsager. Derfor giver ovenstående procentsatser tilsammen mere end 100 %.