Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med nye klager, der blev behandlet i 2018

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med nye klager, der blev behandlet i 2018
1 016 Rådgivning eller sag oversendt til et andet klageorgan 46,6 %
682 Svar sendt for at informere klageren om, at der ikke kunne ydes yderligere rådgivning 31,3 %
482 Undersøgelse indledt 22,1 %