Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Resultater af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2017

Resultater af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2017

Afsluttet af institutionen, løsning opnået eller delvist opnået

166

45,7 %

Ingen fejl eller forsømmelser

164

45,2 %

Ingen yderligere undersøgelser påkrævet

27

7,4 %

Fejl eller forsømmelser

24

6,6 %

Andet

11

3,0 %

Note: I nogle sager blev undersøgelserne afsluttet af to eller flere årsager. Derfor giver ovenstående procentsatser tilsammen mere end 100 %.