Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2018 uzavřela

Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2018 uzavřela
Nebyl zjištěn nesprávný úřední postup 254 46,6 %
Vyřešeno příslušným orgánem / příslušnou institucí, návrhy přijaty, nalezeno řešení 221 40,6 %
Další šetření nebylo opodstatněné 56 10,3 %
Zjištěn nesprávný úřední postup 29 5,3 %
Jiné 10 1,8 %
Pozn.: V některých případech veřejná ochránkyně práv uzavřela šetření na základě dvou nebo více důvodů. Součet jednotlivých procentuálních podílů proto přesahuje 100 %.