Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2018 přijala na základě nových vyřizovaných stížností

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2018 přijala na základě nových vyřizovaných stížností
1 016 poskytnutých rad nebo případů postoupených jinému subjektu pro řešení stížností 46,6 %
682 odpovědí zaslaných stěžovateli s informací, že nelze poskytnout žádné další doporučení 31,3 %
482 zahájených šetření 22,1 %