Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2018 г.

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2018 г.
Не е установено лошо управление 254 46,6 %
Уредени от институцията, приети предложения или постигнато разрешаване на спора 221 40,6 %
Няма основания за по-нататъшни проверки 56 10,3 %
Установено е лошо управление 29 5,3 %
Други 10 1,8 %
Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверките на две или повече основания. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.