Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Viser 1 - 20 af 819 resultater

Afgørelse om, hvordan Europa-Kommissionen håndterede to overtrædelsesklager vedrørende planloven om salgssteder i Tyskland (forenede sager 2238 og 2249/2021/MHZ)

Fredag | 16 december 2022

Klagerne er to detailvirksomheder, Ikea og Decathlon, som hævdede, at Europa-Kommissionen ikke havde gennemført traktatbrudsproceduren mod Tyskland korrekt i forhold til planloven om salgssteder. Klagerne gjorde gældende, at proceduren ikke var blevet gennemført tilstrækkelig hurtigt, idet den første klage over traktatbrud blev indgivet i 2008. De gjorde desuden gældende, at Kommissionen har givet forskellige forklaringer om begrundelsen for forsinkelsen.

I forbindelse med undersøgelsen fremlagde Ombudsmanden foreløbige konklusioner for Kommissionen, navnlig om at Kommissionen havde brugt urimelig lang tid (mere end 13 år) på at behandle traktatbrudsprocedurens indledende administrative faser. Hun foreslog, at Kommissionen burde træffe afgørelse om procedurens næste fase uden yderligere forsinkelse.

Som svar på Ombudsmandens konklusioner redegjorde Kommissionen herfor i et forsøg på at begrunde den tid, det har taget, og meddelte, at den havde til hensigt at træffe en afgørelse i begyndelsen af 2023.

Ombudsmanden var af den opfattelse, at den tid, det har taget, ikke kunne forsvares. Hun afsluttede undersøgelsen og konkluderede, at der forelå tilfælde af fejl eller forsømmelser. Hun mente ikke, at det tjente noget formål at fremsætte en henstilling, da Kommissionen har forpligtet sig til at træffe en afgørelse i løbet af de kommende måneder.


 Kommissionen bør aflægge rapport til Ombudsmanden inden udgangen af marts 2023.

 

Decision on the delay by the European Commission in publishing several European Assessment Documents for steel products used in the construction sector (case 1597/2021/VB)

Onsdag | 14 december 2022

The complainant, a steel products manufacturer, was concerned about the delay incurred by the Commission in publishing ‘European Assessment Documents’ (EADs) relating to four of its products, which hampered its ability to market these products within the European Economic Area.

The Ombudsman found that there have been significant delays in the procedures for adopting and publishing EADs, which is regrettable. However, the Commission has since taken steps to address the delays, and has provided the complainant with a clear timeline for the publication of the four EADs in question.

In light of this, the Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that no further inquiries into the matter are justified at this stage. However, she asked the Commission to update her on the effectiveness of the steps it has taken to address the backlog in the publication of EADs.

Decision on European Commission's decision to recover funds from an organisation in the context of an EU-funded project in the Horn of Africa relating to conservation and biodiversity (case 1842/2021/LM)

Tirsdag | 06 december 2022

The case concerned the European Commission’s decision to recover funds from an organisation that carried out an EU-funded project relating to environmental protection and biodiversity in the Horn of Africa. The Commission sought to recover the funds following the findings of an audit report. The complainant contested this decision.

In the course of the inquiry, the Commission waived its decision to recover the funds granted for one of the costs. The Commission further explained why it had considered the other costs concerned as ineligible. The Ombudsman considered that the Commission’s explanations were reasonable and closed the case with a finding of no maladministration.

Afgørelse om Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) behandling af en anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende et forslag om begrænsning af bly i ammunition (sag 2124/2021/MIG)

Mandag | 14 november 2022

Sagen vedrørte en anmodning om aktindsigt i dokumenter, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er i besiddelse af vedrørende bly i ammunition. Det tog EFSA mere end syv måneder at behandle anmodningen, idet fristen flere gange blev forlænget, hvilket forhindrede klageren i at bruge dokumenterne til at udarbejde et bidrag til en offentlig høring, der blev afholdt af et andet EU-agentur.

Ombudsmanden indledte en undersøgelse og fandt, at EFSA's behandling af klagerens anmodning om aktindsigt udgjorde et tilfælde af fejl eller forsømmelser, navnlig den manglende overholdelse af de frister, der er fastsat i EU-lovgivningen om aktindsigt. Hun anbefalede, at EFSA ophørte med at forlænge de fastsatte frister til mere end 30 arbejdsdage, når den foreslog en "rimelig løsning". Hun anbefalede også, at EFSA på et tidligt tidspunkt skulle stille en liste over de dokumenter, den identificerer, til rådighed for sagsøgerne, når en anmodning om aktindsigt er bredt formuleret.

EFSA var positiv over for Ombudsmandens henstillinger og forpligtede sig til at ændre sine regler og praksis for at sikre, at anmodninger om aktindsigt i dokumenter behandles hurtigt. Ombudsmanden afsluttede undersøgelsen og glæder sig over EFSA's positive udtalelse og de skridt, den allerede har taget og agter at tage for at gennemføre Ombudsmandens henstillinger.