Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Sag
Tidsrum
Nøgleord
Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 742 resultater

Decision on how the Research Executive Agency (REA) complied with a decision by the European Commission concerning the evaluation of a project proposal under the Horizon 2020 programme (case 1521/2021/LM)

Tirsdag | 13 september 2022

The complainant participated in a call for proposals under the Horizon 2020 programme, which was organised by the Research Executive Agency (REA). The REA did not select the complainant’s proposal for funding but the European Commission subsequently annulled the REA’s decision and instructed the REA to re-evaluate the proposal. The REA re-evaluated the complainant’s proposal but decided not to allocate funds to it. Dissatisfied with this outcome, the complainant turned to the Ombudsman.

The Ombudsman found that the REA re-evaluated the proposal in line with the applicable rules and that the re-evaluation was fair. She thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on the European Personnel Selection Office’s decision not to admit a candidate to a selection procedure for experts in technical support to Member States’ structural reforms (case 702/2022/PL)

Mandag | 18 juli 2022

The case concerned the European Personnel Selection Office’s decision not to admit the complainant to a selection procedure for ‘experts in technical support to Member States’ structural reforms’, because she did not meet the eligibility requirements as regard the level of education and years of professional experience.

The Ombudsman found no manifest error in the selection board’s finding that the complainant did not fulfil the eligibility criteria. The Ombudsman thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Afgørelse om Europa-Kommissionens rolle i vurderingen af bæredygtigheden af gasprojekter på Energifællesskabets liste over projekter af regional betydning (327/2021/KR)

Fredag | 15 juli 2022

Klageren, en civilsamfundsorganisation, udtrykte bekymring over bæredygtighedsvurderingen af gasprojekter i Energifællesskabet, en international organisation for energisamarbejde mellem EU og landene på Vestbalkan og i Sortehavsregionen. Sådanne projekter kan drage fordel af strømlinede tilladelsesprocedurer og skal opfylde de kriterier, der er fastsat i EU's forordning om transeuropæiske energinet (TEN-E), og som også anvendes af Energifællesskabet.

Energifællesskabet er ikke et EU-organ og hører derfor ikke ind under Ombudsmandens mandat. Da Kommissionen imidlertid repræsenterer EU i Energifællesskabet, anmodede Ombudsmanden Kommissionen om at forklare, hvordan den sikrer, at gasprojekternes bæredygtighed vurderes korrekt, og hvilken rolle den spiller i processen.

I forbindelse med denne undersøgelse gav Kommissionen også en opdatering vedrørende sin indsats for at forbedre bæredygtighedsvurderingen af EU's "gasprojekter af fælles interesse", som var genstand for en tidligere ombudsmandsundersøgelse.

Ombudsmanden fandt, at Kommissionens forklaringer var tilfredsstillende, og hun afsluttede sagen med en konstatering af, at der ikke forelå fejl eller forsømmelser.