Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Sag
Tidsrum
Nøgleord
Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 129 resultater

Recommendation on how the European Defence Agency handled the applications of its former Chief Executive to take on senior positions at Airbus (OI/3/2021/KR)

Tirsdag | 13 juli 2021

The Ombudsman conducted an inquiry on her own initiative into the decision of the European Defence Authority (EDA) to allow its former Chief Executive to take up two senior positions with Airbus, an aerospace company.

The Ombudsman’s inquiry also looked into how the EDA dealt with the fact that the former Chief Executive took up his new positions before the EDA had authorised him to do so, which is a breach of the EDA’s Staff Regulations.

The Ombudsman found that the conditions imposed on the former Chief Executive by the EDA in its authorising decision were insufficient when measured against the risks, and could not be monitored and enforced. There were also shortcomings in how the EDA assessed the risk of conflicts of interest.

The EDA should have instead applied stronger conditions and forbidden the former Chief Executive from taking up the position which gave rise to the greatest risk of conflict with the EDA’s legitimate interest. Not doing so amounted to maladministration by the EDA.

Based on these findings, the Ombudsman issued two recommendations:

(i) In future, the EDA should forbid its senior staff from taking up positions after their term of office where a clear conflict of interest arises with the legitimate interests of the EDA;

(ii) The EDA should set out the criteria for forbidding such moves, in order to give clarity to senior staff. Applicants for senior EDA posts should be informed of the criteria when they apply.

Afgørelse i sag 1416/2019/VB om Europa-Kommissionens medtagelse af et projekt om at opføre en gasterminal i Kroatien på listen over projekter af fælles interesse — grænseoverskridende energiinfrastrukturprojekter — og dennes senere afgørelse om at tildele projektet EU-finansiering

Onsdag | 16 december 2020

Sagen omhandlede et projekt om at opføre en flydende naturgasterminal på en kroatisk ø. Klagerne udtrykte bekymring over, at Europa-Kommissionen havde inkluderet projektet på listen over projekter af fælles interesse — grænseoverskridende energiinfrastrukturprojekter — og tildelt det EU-finansiering under Connecting Europe-faciliteten (CEF). Klagerne mente, at projektet ikke opfyldte de relevante kriterier til at blive inkluderet på listen over projekter af fælles interesse og til at modtage EU-finansiering.

Ombudsmanden undersøgte sagen og fandt ikke noget, som antydede, at Kommissionen har begået en åbenlys vurderingsfejl ved at medtage projektet på listen over projekter af fælles interesse og tildele det EU-finansiering. Da Kommissionen nu har afgivet tydelige forklaringer vedrørende de argumenter, som klagerne har fremsat, konstaterer Ombudsmanden, at det ikke kan begrundes at undersøge denne klage yderligere.

Afgørelse i sag 2168/2019/KR om Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds afgørelse om at godkende anmodningen fra sin administrerende direktør om at blive administrerende direktør for en økonomisk lobbygruppe

Onsdag | 18 november 2020

Sagen omhandlede Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) afgørelse om at tillade, at dennes administrerende direktør bliver administrerende direktør for en lobbygruppe.

Ombudsmanden konstaterede to tilfælde af fejl eller forsømmelser og fremsatte tre henstillinger til at undgå lignende problemer i fremtiden.

For det første skal EBA, om nødvendigt, påberåbe sig muligheden for at forbyde ledende medarbejdere fra at påtage sig visse stillinger efter deres tjenesteperiode. Et sådant forbud skal være tidsbegrænset, f.eks. i to år.

For det andet bør EBA fastlægge kriterier for, hvornår det forbyder sådanne karrieretræk, for at gøre situationen mere gennemskuelig for de ledende medarbejdere. Ansøgere til ledende EBA-stillinger skal oplyses om kriterierne, når de ansøger.

For det tredje bør EBA fastlægge interne procedurer, så når myndigheden kender til, at et medlem af dens personale skifter stilling, så skal deres adgang til fortrolige oplysninger omgående afbrydes.

Ombudsmanden afsluttede undersøgelsen, efter at EBA godkendte hendes henstillinger og vedtog foranstaltninger til at gennemføre dem.

Ombudsmanden er overbevist om, at de politikker, som EBA har indført, vil hjælpe den med at undgå skadende svingdørssituationer i fremtiden. Andre EU-institutioner og -agenturer bør tage udgangspunkt i disse nye EBA-beskyttelsesforanstaltninger ved ajourføring af deres egne regler.