Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Sag
Tidsrum
Nøgleord
Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 668 resultater

Decision on how the European Parliament dealt with a contractual issue with a conference interpreter (joint cases 1643/2022/TM and 2036/2022/TM)

Torsdag | 04 maj 2023

The complainant is a freelance interpreter who raised concerns about how the European Parliament complied with its contractual obligations in relation to the provision of remote interpretation services to the European Parliament during the COVID-19 pandemic.

The Ombudsman took the view that the Parliament had provided reasonable explanations for its position and closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Commission dealt with complaints that Spain is in breach of EU law concerning fixed-term employment contracts (case 1813/2022/PGP)

Torsdag | 20 april 2023

The case concerned information provided by the European Commission about the status of two infringement complaints.

The Ombudsman found that the Commission could have provided more comprehensive information about the status of one of the complaints, notably in relation to the ongoing ‘multiple complaints procedure’ covering some of the issues raised in that complaint. However, it dealt with the complaints in a reasonable manner.

The Ombudsman closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Afgørelse om spørgsmål i forbindelse med, hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) kommunikerer med borgerne i forbindelse med sin portal for aktindsigt (forenede sager 1261/2020 og1361/2020)

Torsdag | 15 december 2022

Sagen vedrørte primært Frontex' beslutning om ikke længere at kommunikere via e-mail med personer, der anmoder om aktindsigt i dokumenter. Frontex forpligter rekvirenterne til at benytte dens onlineportal for aktindsigt. Dette skaber problemer for rekvirenterne, som nemt kunne undgås, samt for de online gennemsigtighedsplatforme, som civilsamfundsorganisationerne har etableret for at fremme EU's mål om at arbejde så åbent som muligt.

Ombudsmanden kunne ikke finde nogen begrundelse for Frontex' beslutning. Hun fremsatte en henstilling om, at Frontex bør tillade rekvirenter at kommunikere med agenturet via e-mail uden at anvende dets nuværende portal for aktindsigt i dokumenter. Hun anmodede desuden Frontex om at holde sig orienteret om den bedste praksis, som Europa-Kommissionen har identificeret i denne henseende med hensyn til dens nye portal for aktindsigt, og om at gennemføre denne bedste praksis hurtigst muligt.

Ombudsmanden foreslog endvidere, at Frontex burde afsætte de nødvendige ressourcer til behandling af det store antal anmodninger om aktindsigt, som agenturet sandsynligvis løbende vil modtage fremover. Hun foreslog desuden, at Frontex burde udarbejde en udførlig vejledning i, hvordan agenturet behandler anmodninger om aktindsigt, og offentliggøre den.

Frontex afviste Ombudsmandens henstilling om at give personer, der anmoder om aktindsigt, tilladelse til at kommunikere med agenturet via e-mail. Frontex kom heller ikke med et konkret svar på forslaget om at holde sig orienteret om og gennemføre den relevante bedste praksis fra Europa-Kommissionen.

Ombudsmanden afslutter undersøgelsen med at konkludere, at der forelå tilfælde af fejl eller forsømmelser.

Med hensyn til Ombudsmandens andre forslag oplyste Frontex, at agenturet for nylig havde afsat yderligere en halvtidsstilling til behandling af anmodninger om aktindsigt i dokumenter, og meddelte, at det ville udarbejde en vejledning som foreslået af Ombudsmanden. Tidligere i undersøgelsen fulgte Frontex Ombudsmandens forslag om, at Frontex skal revidere sin erklæring om ophavsret og give aktindsigt i dokumenter i sine registre i to år. Agenturet indvilligede ligeledes i at oprette en særlig e-mailadresse til indgivelse af klager.