Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Sag
Tidsrum
Nøgleord
Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 90 resultater

Decision on how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) dealt with a request for data concerning the resources deployed in two joint operations (case 1087/2022/SF)

Mandag | 27 marts 2023

The complainant sought access to detailed information on two of the European Border and Coast Guard Agency’s (Frontex) joint operations that it carried out in Greece and in Spain. In particular, the complainant asked for the number of Greek and Spanish co-financed assets and for a detailed breakdown per month and per profile of the assets and officers deployed.

Frontex refused to provide the requested detailed information arguing that it was sensitive operational information and that its disclosure could jeopardise Frontex’s future operational activities.

The complainant considered that this was a generic justification that Frontex often uses to refuse access to information and to documents. She further argued that the Commission had already disclosed some of the information requested.

The Ombudsman asked Frontex to set out, in line with the EU legislation on access to documents, why it considered that it could not disclose the requested data. The Ombudsman inquiry team also met with representatives of Frontex to receive more detailed explanations on how disclosure of the requested information could hamper Frontex’s ongoing and future operations.

Frontex argued that such a detailed breakdown of the assets and human resources deployed would allow criminal networks to draw a comprehensive picture on the strengths and/or weaknesses of Frontex’s deployments. As operational areas change only marginally, this type of information would enable such criminal networks to draw conclusions on Frontex’s operational focus in current and future operations.

The Ombudsman found that Frontex’s explanations were reasonable and supported by EU case-law. She thus closed the inquiry finding no maladministration.

Afgørelse i sag OI/4/2021/MHZ om, hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) lever op til sine forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder og sikrer ansvarlighed i forbindelse med dets udvidede ansvarsområder

Mandag | 18 juli 2022

I denne undersøgelse på eget initiativ blev det vurderet, hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) lever op til sine forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder og gennemsigtighed i henhold til forordning 2019/1896 ("Frontex-forordningen"), som udvidede Frontex' mandat.

Undersøgelsen så nærmere på, hvordan Frontex sikrer gennemsigtighed i sine "operationelle planer", som definerer parametrene for dets operationer, og hvordan det beslutter at suspendere, bringe til ophør eller undlade at iværksætte aktiviteter på grund af bekymringer vedrørende grundlæggende rettigheder. Undersøgelsen vurderede også overvågningen af overholdelsen af grundlæggende rettigheder i forbindelse med tvangsmæssige tilbagesendelser og Frontex' retningslinjer for screeningen af papirløse personer, der ulovligt krydser eller forsøger at krydse en ydre EU-grænse.

På grundlag af undersøgelsen fremsatte Ombudsmanden en række forslag til Frontex med henblik på at forbedre dets ansvarlighed. Ombudsmanden opfordrer Frontex til proaktivt at være gennemsigtig med hensyn til operationelle planer og den analyse af grundlæggende rettigheder, på hvilken den administrerende direktør baserer sine beslutninger om at iværksætte eller suspendere operationer, eller bringe dem til ophør. Hun foreslår, at Frontex udsteder specifikke instrukser til "screeningteams", der gennemfører interview med flygtninge. Ombudsmanden opfordrer ligeledes Frontex til at forbedre overvågningen af tvangsmæssige tilbagesendelser, hvor de personer, der ledsager tilbagesendte, er Frontex-medarbejdere, og til at sikre bedre rapportering om overvågningsoperationer.