Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Sag
Tidsrum
Nøgleord
Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 214 resultater

Afgørelse om EU-Udenrigstjenestens afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (sag 2051/2021/MIG)

Mandag | 07 marts 2022

Sagen vedrørte en begæring om aktindsigt i dokumenter vedrørende en civil EU-mission i de palæstinensiske områder. EU-Udenrigstjenesten identificerede seks dokumenter som værende omfattet af klagerens begæring om aktindsigt og gav afslag på begæringen. I den forbindelse påberåbte EU-Udenrigstjenesten sig undtagelser i henhold til EU's lovgivning om aktindsigt i dokumenter og gjorde gældende, at det kunne være til skade for den offentlige interesse, hvad angår den offentlige sikkerhed og internationale forbindelser, at offentliggøre dokumenterne.

Ombudsmandens undersøgelseshold gennemgik de pågældende dokumenter og modtog supplerende fortrolige redegørelser fra EU-Udenrigstjenesten. På grundlag heraf og i betragtning af, at EU-institutionerne råder over vide skønsbeføjelser med hensyn til forhold, de anser for at kunne udgøre en trussel for den offentlige sikkerhed og internationale forbindelser, fandt Ombudsmanden, at EU-Udenrigstjenestens afgørelse om at afslå aktindsigt ikke var åbenlyst forkert. Eftersom den offentlige interesse, der er på spil, ikke kan erstattes af en anden offentlig interesse, der anses for at være vigtigere, konkluderede Ombudsmanden, at der ikke forelå fejl eller forsømmelser, og afsluttede sagen.

Decision on the European Commission’s decision to recover grants paid under EU funded projects carried out by a national police authority (case 1733/2020/LM)

Mandag | 11 oktober 2021

The complainant, a national police force, received two grants from the European Commission for projects to fight transnational crime, which it carried out successfully. Following audits of the projects, the Commission found that a big part of the costs were ineligible mainly due to the lack of supporting documents. The Commission therefore decided to recover a considerable part of the grants. The complainant turned to the Ombudsman arguing that the decision was disproportionate and that the Commission had not shown flexibility. The complainant considered that the Commission should have allowed it more time to send additional supporting documents and that it should have done another audit.

The Ombudsman found that it was reasonable for the Commission to conclude that the complainant had violated its contractual obligations under the ‘grant agreement’. The Commission had acted in accordance with EU financial rules and given the complainant ample opportunity to provide comments and submit additional supporting documents as proof of the costs it claimed. The Commission had also shown flexibility by agreeing to review supporting documents submitted late. The Ombudsman thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.