Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Viser 1 - 20 af 303 resultater

Afgørelse om, hvordan Europa-Kommissionen håndterede to overtrædelsesklager vedrørende planloven om salgssteder i Tyskland (forenede sager 2238 og 2249/2021/MHZ)

Fredag | 16 december 2022

Klagerne er to detailvirksomheder, Ikea og Decathlon, som hævdede, at Europa-Kommissionen ikke havde gennemført traktatbrudsproceduren mod Tyskland korrekt i forhold til planloven om salgssteder. Klagerne gjorde gældende, at proceduren ikke var blevet gennemført tilstrækkelig hurtigt, idet den første klage over traktatbrud blev indgivet i 2008. De gjorde desuden gældende, at Kommissionen har givet forskellige forklaringer om begrundelsen for forsinkelsen.

I forbindelse med undersøgelsen fremlagde Ombudsmanden foreløbige konklusioner for Kommissionen, navnlig om at Kommissionen havde brugt urimelig lang tid (mere end 13 år) på at behandle traktatbrudsprocedurens indledende administrative faser. Hun foreslog, at Kommissionen burde træffe afgørelse om procedurens næste fase uden yderligere forsinkelse.

Som svar på Ombudsmandens konklusioner redegjorde Kommissionen herfor i et forsøg på at begrunde den tid, det har taget, og meddelte, at den havde til hensigt at træffe en afgørelse i begyndelsen af 2023.

Ombudsmanden var af den opfattelse, at den tid, det har taget, ikke kunne forsvares. Hun afsluttede undersøgelsen og konkluderede, at der forelå tilfælde af fejl eller forsømmelser. Hun mente ikke, at det tjente noget formål at fremsætte en henstilling, da Kommissionen har forpligtet sig til at træffe en afgørelse i løbet af de kommende måneder.


 Kommissionen bør aflægge rapport til Ombudsmanden inden udgangen af marts 2023.

 

Decision on the delay by the European Commission in publishing several European Assessment Documents for steel products used in the construction sector (case 1597/2021/VB)

Onsdag | 14 december 2022

The complainant, a steel products manufacturer, was concerned about the delay incurred by the Commission in publishing ‘European Assessment Documents’ (EADs) relating to four of its products, which hampered its ability to market these products within the European Economic Area.

The Ombudsman found that there have been significant delays in the procedures for adopting and publishing EADs, which is regrettable. However, the Commission has since taken steps to address the delays, and has provided the complainant with a clear timeline for the publication of the four EADs in question.

In light of this, the Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that no further inquiries into the matter are justified at this stage. However, she asked the Commission to update her on the effectiveness of the steps it has taken to address the backlog in the publication of EADs.

Afgørelse om, hvordan Europa-Kommissionen gennemførte en offentlig høring om initiativet om bæredygtig virksomhedsledelse (sag 1956/2021/VB)

Mandag | 12 december 2022

Klagerne, en gruppe civilsamfundsorganisationer, havde udtrykt bekymring for, hvordan Kommissionen gennemførte en offentlig høring om initiativet om bæredygtig virksomhedsledelse, som har til formål at tilskynde virksomheder til at håndtere bæredygtighedsspørgsmål i deres aktiviteter bedre. Sagsøgerne hævdede navnlig, at Kommissionen i den sammenfattende, faktuelle rapport, der blev offentliggjort kort efter afslutningen af den offentlige høring, ikke fremlagde synspunkterne fra de borgere, der havde indsendt svar via onlinekampagneplatforme, korrekt.

Ombudsmanden fandt det beklageligt, at Kommissionen ikke i sin rapport om høringen anlagde en mere borgervenlig tilgang, navnlig ved at give flere oplysninger om svarene fra dem, der deltog i kampagnerne. Kommissionens tilgang med slet ikke at rapportere om indholdet af kampagneresultaterne i den sammenfattende, faktiske rapport risikerer at afskrække organisationer fra at indlede kampagner i fremtiden. Dette ville være til skade for de offentlige høringers evne til at indsamle synspunkter fra offentligheden og for borgernes deltagelse i beslutningsprocessen.

Da Kommissionen siden har vedtaget det deraf følgende forslag til direktiv om virksomhedernes due diligence i forbindelse med bæredygtighed, er der ingen grund til yderligere undersøgelser af dette spørgsmål. Ombudsmanden fremsatte imidlertid et forslag til forbedring til Kommissionen med henblik på at sikre, at den i sine rapporter om resultaterne af offentlige høringer i fremtiden giver bedre oplysninger om de svar, der modtages fra borgerne gennem kampagneplatforme. Hun foreslog også, at Kommissionen giver organisationer klare oplysninger om, hvordan de svar, de indsamler gennem kampagner, bedst kan tages i betragtning i forbindelse med høringer.

Decision on how the Research Executive Agency (REA) complied with a decision by the European Commission concerning the evaluation of a project proposal under the Horizon 2020 programme (case 1521/2021/LM)

Tirsdag | 13 september 2022

The complainant participated in a call for proposals under the Horizon 2020 programme, which was organised by the Research Executive Agency (REA). The REA did not select the complainant’s proposal for funding but the European Commission subsequently annulled the REA’s decision and instructed the REA to re-evaluate the proposal. The REA re-evaluated the complainant’s proposal but decided not to allocate funds to it. Dissatisfied with this outcome, the complainant turned to the Ombudsman.

The Ombudsman found that the REA re-evaluated the proposal in line with the applicable rules and that the re-evaluation was fair. She thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.