Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Sag
Tidsrum
Nøgleord
Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 582 resultater

Decision on how the European Commission ensures that the eligibility criteria for participating in EU election observation missions are non-discriminatory and transparent (case 1420/2023/ABZ)

Tirsdag | 04 april 2023

The case concerned the eligibility criteria applied in the EU Election Observation Missions Roster (EOM Roster), an electronic system of candidates for observers and core team members participating in EU election observation missions. Observer positions are open to EU citizens and the nationals of Canada, Switzerland and Norway, based on arrangements with these countries. Core team positions are open to EU citizens only.

The complaint concerned changes in the EOM Roster introduced in January 2022, which affected candidates holding dual nationality. Following this change, candidates could change their declared nationality only once per year. Due to this timeframe, the complainant could not change his previously declared Swiss nationality to Polish, which he also held. This meant he could not apply for a core team position. He considered the new rules discriminatory and non-transparent.

In response to the Ombudsman’s inquiry, the Commission admitted having not fully considered the impact of the new rules on the specific situation of candidates holding dual EU and non-EU nationality who wish to apply for core team positions. It committed to adjusting the rules and improving transparency around the rules. Following this, the complainant was able to apply for a core team position based on his Polish nationality.

The Ombudsman therefore closed the inquiry by considering that the Commission has settled the complaint.

Recommendation on the European Data Protection Board’s refusal to give public access to the preparatory documents for its guidelines on international data transfers, its statement on such transfers and a related reply to a Member of the European Parliament (Case 201/2022/JK)

Onsdag | 29 marts 2023

The case concerned a refusal by the European Data Protection Board (EDPB) to give public access to preparatory documents regarding its guidelines on international transfers provided for under the General Data Protection Regulation (GDPR), as well as preparatory documents regarding its statement on such transfers and a related reply to a Member of the European Parliament. The complainant considered that the EDPB had applied the exception concerning protection of the decision making process too widely and had failed to take account of the public interest in disclosure.

Following an inspection of the documents by her inquiry team, the Ombudsman was not convinced by the reasons put forward by the EDPB to refuse access. She thus proposed that the EDPB reassess the request and reconsider its decision to deny access to those documents falling within the scope of the complaint.

The EDPB did not follow this solution proposal and sought to rely on a further exception concerning the protection of international relations. The Ombudsman took the view that how the EDPB handled the access request constitutes maladministration. She thus made a recommendation based on the solution proposal, namely that the EDPB reassess the request and reconsider its decision to deny access.

Henstilling om Det Europæiske Databeskyttelsesråds afslag på aktindsigt i de forberedende dokumenter til dets erklæring om internationale aftaler (fælles sager 509/2022/JK og 1698/2022/FA)

Onsdag | 29 marts 2023

Sagen vedrørte et afslag fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd (Databeskyttelsesrådet) på aktindsigt i forberedende dokumenter vedrørende dets erklæring om internationale aftaler, herunder overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer. Klageren var uenig i Databeskyttelsesrådets standpunkt om, at offentliggørelsen af dokumenterne ville være til skade for dets beslutningsproces, og fremførte, at der under alle omstændigheder er en mere tungtvejende offentlig interesse i at offentliggøre dokumenterne.

Efter at hendes undersøgelseshold havde gennemgået dokumenterne, var Ombudsmanden ikke overbevist af de argumenter, Databeskyttelsesrådet havde lagt til grund for sit afslag på aktindsigt. Hun foreslog derfor Databeskyttelsesrådet at tage begæringen op til fornyet overvejelse og genoverveje sit afslag på aktindsigt i de dokumenter, der er omfattet af klagen.

Databeskyttelsesrådet fulgte ikke dette løsningsforslag og forsøgte at påberåbe sig en anden undtagelse fra aktindsigt, som vedrører beskyttelsen af internationale relationer. Da Ombudsmanden mener, at Det Europæiske Databeskyttelsesråds behandling af klagerens begæring om aktindsigt udgør fejl eller forsømmelser, fremsætter hun en tilsvarende henstilling.

Afgørelse om, hvorvidt Europa-Kommissionen indsamler tilstrækkelige oplysninger til at overvåge Irlands gennemførelse af EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) (sag 97/2022/PB)

Mandag | 19 december 2022

Irland spiller en særlig rolle med hensyn til gennemførelsen af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), fordi det er her, de fleste store teknologivirksomheder i Den Europæiske Union er hjemmehørende. Andre medlemsstaters tilsynsmyndigheder er ofte afhængige af det arbejde, som den irske databeskyttelsesmyndighed udfører, når de skal forfølge sager om personoplysninger, der vedrører borgere i deres eget land, i fuldt omfang.

Dette gør det særligt vigtigt, at Europa-Kommissionen holder sig tilstrækkeligt underrettet om, hvorvidt GDPR anvendes korrekt i Irland for så vidt angår store teknologivirksomheder.

En række offentlige organer og civilsamfundsorganisationer, herunder klageren, gjorde gældende, at anvendelsen af GDPR i Irland var utilstrækkelig.

Ombudsmanden indledte en undersøgelse for at undersøge, om Europa-Kommissionen indsamler tilstrækkelige oplysninger til at overvåge Irlands gennemførelse af GDPR.

Ombudsmandens undersøgelse viste, at Europa-Kommissionen har praksis for regelmæssig undersøgelse af den irske databeskyttelsesmyndigheds behandling af sager vedrørende store teknologivirksomheder. Hun konkluderede, at denne praksis er hensigtsmæssig og i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Hun mente dog, at der kunne foretages en række tekniske forbedringer, og fremsatte forslag hertil.