Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Sag
Tidsrum
Nøgleord
Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 196 resultater

Decision on how the European Central Bank (ECB) deals with ‘revolving door’ cases (OI/1/2022/KR)

Fredag | 28 oktober 2022

The European Ombudsman has long identified ‘revolving doors’, whereby public officials move to the private sector, as a phenomenon that can potentially damage public trust if not managed properly.

This own-initiative inquiry sought to look at how the European Central Bank (ECB) deals with revolving door moves of its staff members.

Given the ECB's role in ensuring price stability and supervising financial and credit institutions, any moves by (former) ECB staff members to private financial or credit institutions, in particular those that fall under the ECB’s supervision, can pose conflict of interest and reputational risks, and cause public disquiet.

The Ombudsman’s inquiry assessed one specific case, which had raised public concerns, and also reviewed 26 cases of requests by staff members to take up occupational activities, either while on unpaid leave or after finishing work with the ECB. In all but one of the files reviewed ECB staff members moved to the private sector, including entities and banks that are under ECB supervision.

The Ombudsman concluded that the ECB should apply a more robust approach in relation to revolving door moves of its (former) middle ranking and senior staff to private sector jobs, in particular in the financial industry.

To address shortcomings that arose in the individual case and more generally in how the ECB tackles this challenge, the Ombudsman set out a series of suggestions on how the ECB can strengthen its rules, including in the context of the ongoing revision of the ECB’s Ethics Framework.

Specifically, the ECB should widen the scope of those staff who are subject to stricter notification and/or cooling-off requirements or opt for a general minimum requirement for all staff akin to the provisions of the EU Staff Regulations related to post-service occupational activities.

The ECB should also lengthen, from six months to one year, the prohibition on former senior ECB staff members lobbying their former colleagues.

The ECB should further improve its monitoring of the compliance of (former) staff members with their ethics obligations and conditions imposed by the ECB, for example by making public the conditions for authorising the post-employment activities of former senior staff members so that alleged breaches can be flagged.

The Ombudsman furthermore suggested that, where the ECB considers that a request from a staff member to take up an occupational activity while on unpaid leave poses risks that cannot be adequately mitigated by restrictions or when restrictions cannot be effectively monitored or enforced, it should not authorise such a request.

 

Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA's) afslag på at give aktindsigt i tilsynsrådets afstemninger og debatter om nationale tilsynsmyndigheders påståede overtrædelse af EU-retten

Mandag | 07 februar 2022

Klagen vedrørte Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) afvisning af at give offentlig adgang til afstemningsprotokollerne i dets tilsynsråd (bestyrelse) om to udkast til henstillinger om overtrædelse af EU-retten (BUL). EBA kan fremsætte henstillinger vedrørende brud på EU-lovgivningen efter at have foretaget undersøgelser af nationale tilsynsmyndigheders potentielle overtrædelser af EU-lovgivningen. Det pågældende udkast til henstillinger om overtrædelser af EU-retten var rettet til tilsynsmyndighederne i Malta, Danmark og Estland og vedrørte påstået hvidvaskning af penge fra Maltas Pilatus Bank og den estiske filial af den Danmarks Danske Bank.

Klageren hævdede også, at der var interessekonflikter, da han havde mistanke om, at medlemmer af bestyrelsen, der repræsenterede de nationale tilsynsmyndigheder i Malta, Danmark og Estland, havde deltaget i de relevante afstemninger.

Som svar på Ombudsmandens foreløbige vurdering af sagen offentliggjorde EBA de to pågældende afstemningsprotokoller. Ombudsmanden hilste dette skridt velkommen og mente, at EBA ved at offentliggøre dokumenterne løste dette aspekt af klagen. Ombudsmanden er af den opfattelse, at offentliggørelse af sådanne afstemningsprotokoller er med til at sikre, at EBA's bestyrelsesmedlemmer handler uafhængigt og i EU's interesse. Hun opfordrer EBA til at gøre det fremover.

Med hensyn til interessekonfliktspørgsmålet afslørede inspektionen af dokumenter fra Ombudsmandens undersøgelseshold, at de pågældende bestyrelsesmedlemmer faktisk havde stemt om, hvorvidt EBA skulle fremsætte en henstilling om overtrædelse af EU-retten vedrørende sine respektive tilsynsmyndigheder. Mens EBA sagde, at de gældende regler på det tidspunkt ikke forudså, at et medlem af bestyrelsen blev udelukket fra at stemme, mente Ombudsmanden, at kravet om at handle uafhængigt og i EU's interesse betød, at bestyrelsesmedlemmerne ikke skulle have stemt.

Da EBA i januar 2020 vedtog en ny forretningsorden for sin bestyrelse og en ny politik vedrørende interessekonflikter for ikke-ansatte, som synes at forhindre, at interessekonfliktsituationen opstår igen, mener Ombudsmanden, at ingen yderligere undersøgelser er berettigede på dette tidspunkt. Hun afsluttede derfor undersøgelsen og glædede sig igen over de betydelige fremskridt, der er gjort som følge af EBA's styrende organers parathed til at omfavne større gennemsigtighed.

Afgørelse om hvordan Europa-Kommissionen håndterede betænkeligheder vedrørende sammensætningen af forummet på højt plan om kapitalmarkedsunionen og nogle af dets medlemmers påståede interessekonflikter (sag 1777/2020/KR)

Onsdag | 27 oktober 2021

Denne klagebaserede undersøgelse vedrørte forummet på højt plan om EU's foreslåede kapitalmarkedsunion, en ekspertgruppe under Europa-Kommissionen. Forummet samlede ledere på topplan fra industrien og internationale topeksperter og forskere, og målet var at komme med nye ideer om Europa-Kommissionens politik. Det mundede ud i en rapport med anbefalinger, som blev offentliggjort i 2020.

Efter en omfattende gennemgang af Kommissionens dokumenter og et møde med Europa-Kommissionen som led i undersøgelsen identificerede Ombudsmanden to tilfælde af fejl eller forsømmelser:

1. En række af forummets medlemmer med forbindelser til finansielle institutioner blev af Europa-Kommissionen anset for at være uafhængige og repræsentere offentlighedens interesser. For at mindske de risici for interessekonflikter, som Europa-Kommissionen havde identificeret, anvendte den generelle foranstaltninger. Ombudsmanden vurderede nøje disse foranstaltninger og anså dem for utilstrækkelige.

 2. Baseret på den fejlbehæftede kategorisering af medlemmerne af forummet offentliggjorde Europa-Kommissionen en opdeling mellem de medlemmer, der formodedes at være uafhængige, og de medlemmer, der repræsenterede forskellige interessentorganisationers fælles interesse, som afveg væsentligt fra, hvad det var i virkeligheden.

Ombudsmanden fremsatte en henstilling.

Kommissionens svar på Ombudsmandens henstilling indeholdt ingen nye oplysninger og ændrer ikke undersøgelsens resultater.

Ombudsmanden afslutter sin undersøgelse ved at bekræfte sine resultater og sin henstilling.