Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Sag
Tidsrum
Nøgleord
Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 98 resultater

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Onsdag | 27 juli 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.

Afgørelse om Europa-Kommissionens rolle i vurderingen af bæredygtigheden af gasprojekter på Energifællesskabets liste over projekter af regional betydning (327/2021/KR)

Fredag | 15 juli 2022

Klageren, en civilsamfundsorganisation, udtrykte bekymring over bæredygtighedsvurderingen af gasprojekter i Energifællesskabet, en international organisation for energisamarbejde mellem EU og landene på Vestbalkan og i Sortehavsregionen. Sådanne projekter kan drage fordel af strømlinede tilladelsesprocedurer og skal opfylde de kriterier, der er fastsat i EU's forordning om transeuropæiske energinet (TEN-E), og som også anvendes af Energifællesskabet.

Energifællesskabet er ikke et EU-organ og hører derfor ikke ind under Ombudsmandens mandat. Da Kommissionen imidlertid repræsenterer EU i Energifællesskabet, anmodede Ombudsmanden Kommissionen om at forklare, hvordan den sikrer, at gasprojekternes bæredygtighed vurderes korrekt, og hvilken rolle den spiller i processen.

I forbindelse med denne undersøgelse gav Kommissionen også en opdatering vedrørende sin indsats for at forbedre bæredygtighedsvurderingen af EU's "gasprojekter af fælles interesse", som var genstand for en tidligere ombudsmandsundersøgelse.

Ombudsmanden fandt, at Kommissionens forklaringer var tilfredsstillende, og hun afsluttede sagen med en konstatering af, at der ikke forelå fejl eller forsømmelser.

Afgørelse om Europa-Kommissionens afslag på begæring om aktindsigt i dokumenter vedrørende overholdelse af bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer i henhold til direktivet om vedvarende energi (sag 1527/2020/DL)

Mandag | 14 marts 2022

Klageren søgte aktindsigt i en liste over alle oprindelseslande for brugt madolie for årene 2016-2019 sammen med mængderne af råprodukter i form af brugt madolie indsamlet pr. år for de enkelte lande, som i henhold til direktivet om vedvarende energi indberettes til Europa-Kommissionen af de frivillige certificeringsordninger for biobrændstoffers bæredygtighed. Kommissionen oplyste, at den ikke var i besiddelse af et sådant dokument.

Ombudsmanden fandt, at Kommissionen var i besiddelse af detaljerede oplysninger om oprindelseslandene og mængderne af indsamlet brugt madolie fordelt på en række dokumenter. Ombudsmanden foreslog, at Kommissionen gennemgik disse dokumenter med henblik på at offentliggøre dem.

Kommissionen accepterede ikke Ombudsmandens løsningsforslag. Ombudsmanden konkluderede, at Kommissionens undladelse af at samarbejde med klageren og tage hensyn til hans præciseringer vedrørende de dokumenter, han ønskede at få aktindsigt i, udgjorde et tilfælde af fejl eller forsømmelser. Hun henstillede derfor til, at Kommissionen gennemgik de dokumenter, den er i besiddelse af, og som indeholder oplysninger om oprindelseslandene og mængderne af produktion og import af brugt madolie i den periode, som klageren har angivet, med henblik på at offentliggøre dem.

Kommissionen afviste at følge Ombudsmandens henstilling. Ombudsmanden beklager Kommissionens manglende vilje til at løse denne sag på en borgervenlig og serviceminded måde. Hun afslutter sagen og bekræfter, at hun har konstateret fejl eller forsømmelser.