Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Sag
Tidsrum
Nøgleord
Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 100 resultater

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the application of a candidate in a selection procedure for administrators in the field of agriculture (case 381/2022/FA)

Mandag | 30 januar 2023

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the education and professional experience of a candidate in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of agriculture.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Europa-Kommissionens afslag på at indrømme fuld aktindsigt i dokumenter vedrørende møder i udvalgene under den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada

Tirsdag | 22 februar 2022

Europa-Kommissionens afslag på at indrømme fuld aktindsigt i dokumenter vedrørende møder i udvalgene under den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada CETA-komiteer samler repræsentanter for EU og Canada for at forhandle implementeringen af deres frihandelsaftale. Ved at tilbageholde aktindsigt i dele af de ønskede dokumenter påberåbte Kommissionen sig undtagelser i henhold til EU's lov om aktindsigt i dokumenter, idet den hævdede, at fuld offentliggørelse ville underminere offentlighedens interesser med hensyn til internationale forbindelser og beskyttelse af personoplysninger.

Ombudsmandens undersøgelsesteam inspicerede ikke-redigerede versioner af de ønskede dokumenter og mødtes med Kommissionens repræsentanter for at få yderligere forklaringer. I betragtning af EU-institutionernes vide skønsmargen til at overveje, om offentliggørelse kunne underminere internationale forbindelser, fandt Ombudsmanden, at Kommissionens beslutning om at nægte adgang ikke var åbenlyst forkert. Da der ikke var andre offentlige interesser at tage hensyn til med hensyn til offentliggørelse, fandt Ombudsmanden, at Kommissionen var berettiget i sin beslutning. Ombudsmanden afsluttede derfor sagen og konkluderede, at der ikke forelå et tilfælde af fejl eller forsømmelser.

Ombudsmanden bemærker dog, at klageren rejser gyldige spørgsmål og mener, at den offentlige debat om internationale aftaler er af afgørende betydning. En sådan debat kan ikke finde sted uden et stærkt engagement i gennemsigtighed på alle sider.