Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Tekstsøgning

Dokumenttype

Den vedrørte institution

Grundlag for afslutning af undersøgelsen

Sagsnummer

Sprog

Tidsrum

Nøgleord

Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Andre rettigheder og pligter som fremgår af EU's Grundsrettighedscharter, og som ikke er dækket af denne liste

Viser 1 - 20 af 206 resultater

Decision in case 559/2016/MDC on the European Investment Bank’s refusal to initiate the conciliation procedure with regard to the complainant

Tirsdag | 31 oktober 2017

The case concerned a former employee’s alleged unfair dismissal from and harassment at the European Investment Bank (EIB).

The Ombudsman’s inquiry focused on the issue that the EIB had allegedly wrongly denied the complainant the benefit of what is known as the ‘conciliation procedure’ provided for under Article 41 of the EIB’s Staff Regulations (which lays down that staff members may bring proceedings before the Court of Justice of the EU when a dispute arises with the EIB and that, prior to doing so, they should seek an amicable settlement, through the conciliation procedure). The Ombudsman made the preliminary finding that, by considering that the conciliation procedure could not be applied to a former member of staff who was not in receipt of an EIB pension, the EIB had committed maladministration. The Ombudsman therefore proposed that the EIB initiate the conciliation procedure without delay, as regards both the dismissal and the harassment issues. The Bank agreed to initiate the conciliation procedure as regards the dismissal issue, and referred the complainant to another procedure concerning the issue of harassment.

The Ombudsman concluded that, following her intervention, a solution had been found. She therefore closed the case.

Afgørelse i sag 45/2015/PMC - Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs tiltag i forbindelse med rapportering af uregelmæssigheder

Tirsdag | 11 august 2015

Sagen vedrørte OLAF's tiltag efter at have fået rapporteret uregelmæssigheder, som knyttede Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) sammen med en påstået manipulation af en inspektionsrapport på luftfartssikkerhedsområdet. Efter en foreløbig vurdering var Ombudsmanden bekymret over, hvad der syntes at være OLAF's beslutning om at afvise sagen og forelægge den for EASA, selv om informanten bevidst havde valgt at rapportere til OLAF i stedet for EASA. Ombudsmanden var indledningsvis af den opfattelse, at en sådan beslutning kunne indvirke negativt på effektiviteten af bestemmelserne om rapportering af uregelmæssigheder generelt. Hun besluttede derfor at undersøge sagen.

Efter en undersøgelse af OLAF's sagsakter fandt Ombudsmanden, at OLAF havde overvejet tilstrækkeligt, om der skulle indledes en undersøgelse. Det fremgik også, at OLAF faktisk ikke havde afsluttet sagen, men anmodet EASA om at undersøge spørgsmålet og aflægge rapport om resultaterne af agenturets undersøgelse. Endvidere havde OLAF forbeholdt sig ret til at indlede en formel undersøgelse på et senere tidspunkt. På denne baggrund fandt Ombudsmanden, at OLAF havde behandlet klagerens rapportering af uregelmæssigheder på passende vis. Ombudsmanden bemærkede, at OLAF burde have givet klageren mere udtrykkelige oplysninger om, at kontorets forelæggelse af sagen for EASA ikke betød, at OLAF ikke ville træffe yderligere foranstaltninger i sagen. Hun fremsatte en yderligere bemærkning i denne henseende.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 415/2014/FOR against the European Parliament

Mandag | 01 juni 2015

The complainant is a temporary agent with the European Parliament. She fell ill while on annual leave. The case concerned Parliament's refusal to convert the complainant's annual leave into sick leave. The Ombudsman inquired into the issue and found no maladministration as the complainant was required to provide a current address at the time, or soon after, she submitted her medical certificate for the sick leave. That requirement was not met.

Afgørelse i sag OI/8/2014/AN - Gennemførelse af EU's samhørighedspolitik i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder

Mandag | 11 maj 2015

Denne undersøgelse på eget initiativ omhandler måden, hvorpå Europa-Kommissionen sikrer, at de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, overholdes, når EU's samhørighedspolitik gennemføres i medlemsstaterne. Den blev iværksat, da Unionen indledte en ny syvårs finansieringsperiode fra 2014-2020 på et nyt retsgrundlag.

EU's samhørighedspolitik har til formål at reducere forskellene imellem udviklingsniveauerne i de forskellige EU-regioner. I betragtning af hvor synlig Unionen er i de projekter, der finansieres gennem samhørighedspolitikken – lige fra forbedring af beredskabstjenesterne i Rumænien til rydning af minefelter i Kroatien – mener Ombudsmanden, at Kommissionen bør gøre alt for at sikre, at de grundlæggende rettigheder overholdes, sideløbende med at pengene bruges. Det forhold, at Kommissionen ikke er direkte ansvarlig for forvaltning af midlerne, bør aldrig bruges som grund til ikke at gribe ind i tilfælde, hvor de grundlæggende rettigheder er blevet, eller risikerer at blive, krænket.

Undersøgelsen på eget initiativ har omfattet Kommissionen, nationale ombudsmænd og repræsentanter for civilsamfundet. På baggrund af deres feedback har Ombudsmanden udarbejdet otte retningslinjer for forbedringer, som kan være til støtte for Kommissionen, når den fører tilsyn med medlemsstaterne på dette område.