• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Strategi

Strategien for mandatet

Den Europæiske Ombudsmands strategi - »Hen imod 2019«

Ombudsmandsinstitutionen symboliserer demokrati og retssikkerhed i hele verden. Den udfører uafhængig kontrol af den udøvende magt og den offentlige forvaltning og er et uafhængigt, tilgængeligt og upartisk organ, som borgerne kan henvende sig til for at indgive klager og få deres rettigheder varetaget.

Formålet med dens oprettelse i Den Europæiske Union efter Maastrichttraktaten i 1992 var at uddybe EU-institutionernes demokratiske legitimitet. Det var også en anerkendelse af, at disse institutioner i stigende grad griber ind i dagligdagen for medlemsstaternes borgere med et deraf følgende behov for at sikre, at institutionernes magt ikke anvendes på en urimelig, uretfærdig og vilkårlig måde.

Den Europæiske Ombudsmands kontor går snart ind i sit tredje årti, og jeg havde sidste år den ære at blive valgt til ombudsmand af Europa-Parlamentet og fulgte dermed i Jacob Södermans og professor Nikiforos Diamandouros' fodspor.

Mine forgængere har bidraget til at øge bevidstheden om den nye institution inden for EU-forvaltningen. Gennem deres dygtighed og indflydelse og med støtte fra et højt kvalificeret og engageret personale gennemførte de betydelige forbedringer i den offentlige forvaltnings effektivitet, gennemsigtighed og integritet. De sikrede også oprejsning for tusindvis af enkeltpersoner, medlemmer af civilsamfundet og repræsentanter for erhvervslivet, der var blevet dårligt behandlet af EU-institutionerne.

Min rolle og ambition er nu at gå et skridt videre og styrke Den Europæiske Ombudsmands indflydelse, vægt og effektivitet. Meningen er, at dette skal ske gennem den strategi, der beskrives her. Strategien omfatter perioden frem til 2019 og er resultatet af mange måneders dialog med ikke blot mit eget personale, men også med mange repræsentanter for civilsamfundet, erhvervslivet, ledere af EU-institutioner og Europa-Parlamentet. Den sigter mod at anvende vores ressourcer på en meget strategisk måde ved at kortlægge de områder af EU's offentlige forvaltning, hvor vi kan være mest effektive.

Emily O'Reilly

November 2014

Læs mere