• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Princippet for offentlige onlineregistre

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

I 2017 besluttede Den Europæiske Ombudsmand at fremme princippet om offentlige onlineregistre med vedtagelsen af følgende bestemmelser:

“8.1 For at sikre sammenhæng i EU-administrationen, forsvarlig økonomisk forvaltning og service over for de offentlige brugere træffer Den Europæiske Ombudsmand foranstaltninger til at fremme brugen af et register over kontorets offentlige dokumenter og data og/eller portal for EU-administrationen.

8.2 Indtil resultaterne af ovennævnte foranstaltninger foreligger, gennemfører Ombudsmanden i sin egen organisation princippet om offentlige onlineregistre ved at offentliggøre kontorets centrale dokumenter i afsnittet på webstedet om onlinesager, ved direkte og i fuldt omfang at offentliggøre alle vedtagne dokumenter i forbindelse med strategi, politik og forvaltning på højt plan, og ved at offentliggøre sin plan for dokumentopbevaring.

(Artikel 8, stk. 2, i Den Europæiske Ombudsmands afgørelse om dokumenthåndtering i Den Europæiske Ombudsmands kontor, 13. marts 2017.)

Som led i gennemførelsen af artikel 8, stk. 2, tilvejebringer Den Europæiske Ombudsmand følgende materiale:

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du  kontakte vores afdeling 5 Undersøgelser og procesforvaltning