• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Ombudsmanden: etik og god forvaltningsskik

Ombudsmanden: etik og god forvaltningsskik

Emily O'Reilly vedtog den 5. februar 2015 Ombudsmandens Adfærdskodeks. Dette viser hendes engagement for gennemsigtighed og etisk adfærd. Det afspejler også hendes stærke tro på, at de europæiske institutioner kun kan genvinde borgernes tillid ved at være borgervenlige og åbne og udvise ansvarlighed i deres virke under efterlevelse af de højeste etiske normer.

I Ombudsmandens strategi, sådan som den blev fremlagt i "Hen imod 2019", forpligter vi os til selv at følge de råd, som vi giver andre, og bl.a. fuldt ud efterleve principperne om integritet og ansvarlighed i alt hvad vi gør. Sigtet med materialet i delen Etik og god forvaltningsskik på Ombudsmandens hjemmeside er at konkretisere dette engagement.

Udover Adfærdskodeksen og Ombudsmandens interesseerklæring indeholder denne del oplysninger om udgifter til rejser og repræsentation. Disse oplysninger giver sammen med oplysninger på andre sider af Ombudsmandens hjemmeside et klart billede af Ombudsmandens adfærd og brug af ressourcer.

Læs mere

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007