• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
 Offentlig høring om Den Europæiske Ombudsmands strategi – "Hen imod 2019"60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Valg

Europa-Parlamentet har ansvaret for at vælge Den Europæiske Ombudsmand. Europa-Parlamentets forretningsorden indeholder de nærmere bestemmelser om valgproceduren.

De nærmere detaljer om valget af Den Europæiske Ombudsmand findes på Parlamentets websted under: