• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Valg

Europa-Parlamentet har ansvaret for at vælge Den Europæiske Ombudsmand. Europa-Parlamentets forretningsorden indeholder de nærmere bestemmelser om valgproceduren.

De nærmere detaljer om valget af Den Europæiske Ombudsmand findes på Parlamentets websted under: