Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Fişă informativă pentru întreprinderi şi organizaţii

Vă ajută să vă soluţionaţi problemele cu administraţia UE

Întreprinderile, ONG-urile, asociaţiile, universităţile, centrele de cercetare, municipalităţile, grupurile de interese şi alte organizaţii pot depune plângeri la Ombudsmanul European cu privire la administrarea defectuoasă în cadrul instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor UE.

Ce fel de plângeri puteţi depune?

Administrarea defectuoasă înseamnă administrarea inadecvată sau incorectă. Astfel de situaţii pot apărea, de exemplu, în cadrul proiectelor sau programelor finanţate din fonduri UE. Întreprinderile şi alte organizaţii se află, de asemenea, în mod frecvent în contact direct cu instituţiile UE în contextul procedurilor de ofertare şi încheierii de contracte, participării la proceduri de consultare, activităţilor de lobby sau atunci când se doreşte să se obţină accesul la documente sau informaţii importante referitoare la domeniul lor de activitate. Exemple de probleme soluţionate de Ombudsman:

  • Întârzierea plăţilor
  • Litigii contractuale
  • Probleme legate de procedurile de ofertare
  • Lipsa transparenţei/refuzul accesului la documente
  • Întârzieri inutile
  • Încălcări ale drepturilor fundamentale

De ce să depuneţi o plângere?

Ombudsmanul intenţionează să ajungă la soluţii amiabile care să fie satisfăcătoare atât pentru reclamant, cât şi pentru instituţia implicată. El oferă servicii gratuite, rapide şi flexibile. În multe situaţii, Ombudsmanul reprezintă o excelentă alternativă la înaintarea unei căi de atac în faţa unei instanţe judecătoreşti.

Ce fel de plângeri nu puteţi depune?

Mandatul Ombudsmanului European se limitează la instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE. Ombudsmanul nu poate investiga plângeri împotriva:

  • autorităţilor naţionale, regionale, sau locale ale statelor membre, chiar şi atunci când plângerile se referă la chestiuni privind UE;
  • ombudsmanilor sau instanţelor judecătoreşti naţionale;
  • întreprinderilor sau persoanelor particulare.

Dacă vă adresaţi totuşi Ombudsmanului European în astfel de cazuri, el va face tot posibilul să vă recomande calea pe care trebuie să o urmaţi.

 Unde puteţi afla mai multe informaţii?

Vă rugăm să vizitaţi site-ul Ombudsmanului (http://www.ombudsman.europa.eu) pentru mai multe informaţii, pentru a depune o plângere sau pentru a contacta serviciile sale. O plângere poate fi depusă în oricare dintre limbile oficiale ale UE.

 Exemple de cazuri gestionate de Ombudsmanul European

Un ONG primeşte 70 000 EUR de la Comisie

Ombudsmanul a contribuit la soluţionarea unui litigiu între Comisia Europeană şi un ONG cu privire la un proiect UE lansat în cadrul „Dialogului european privind migraţia”. În urma unui audit, Comisia a emis un ordin de recuperare pentru un cuantum de peste 130 000 EUR deoarece ONG-ul nu prezentase la timp documentele justificative referitoare la costurile cu personalul. În cele din urmă, Comisia a acceptat propunerea de soluţie amiabilă din partea Ombudsmanului şi a rambursat 70 000 EUR ONG-ului.

Plângeri privind întârzierea plăţilor

Ombudsmanul a primit numeroase plângeri de la întreprinderi, centre de cercetare, ONG-uri, universităţi şi alte asociaţii implicate în contracte şi proiecte finanţate din fonduri UE cu privire la întârzierea efectuării plăţilor de către Comisie. În urma unei anchete din proprie iniţiativă din 2010 şi a unei consultări publice pe marginea acestui aspect, Ombudsmanul a concluzionat că numărul plăţilor întârziate şi sumele totale afectate de întârzieri a scăzut considerabil în ultimii ani. Totuşi, Ombudsmanul va continua să monitorizeze situaţia.

Îmbunătăţirea transparenţei în cadrul Agenţiei Europene pentru Medicamente

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) aprobă şi monitorizează medicamentele introduse pe piaţa UE, în vederea protejării sănătăţii publice. Aceasta primeşte informaţii privind reacţiile adverse suspectate la medicamente din partea autorităţilor competente din statele membre şi din partea companiilor farmaceutice. În mai multe cazuri, Ombudsmanul a recomandat punerea la dispoziţie a rapoartelor privind reacţiile adverse, a studiilor clinice şi a rapoartelor de studiu. În cele din urmă, EMA a adoptat reguli îmbunătăţite de transparenţă, inclusiv unele care prevăd un acces mai larg la documentele sale.

Plângere privind o procedură antitrust

Producătorul de microcipuri Intel a depus la Ombudsman o plângere în care afirma că Comisia a omis să redacteze procesulverbal al unei importante reuniuni care viza direct ancheta antitrust a Comisiei în legătură cu Intel. Ombudsmanul a adresat critici Comisiei pentru omisiunea de a realiza un proces-verbal adecvat al respectivei reuniuni şi pentru neincluderea ordinii de zi a reuniunii în dosarul său de anchetă. Comisia şi-a îmbunătăţit procedurile de anchetă în consecinţă.

OLAF acordă acces la documente

Oficiu European de Luptă Antifraudă, OLAF, a deschis o anchetă privind presupusa falsificare a unor certificate spaniole pentru importul de banane. Pe baza unei cereri adresate de OLAF, autorităţile vamale belgiene au deschis o anchetă în care au fost implicate două întreprinderi belgiene. Întreprinderile au apelat la Ombudsman după ce OLAF a refuzat accesul la documentele referitoare la ancheta sa cu privire la presupusa falsificare. În cele din urmă, OLAF a acceptat propunerea de soluţie amiabilă a Ombudsmanului şi a pus la dispoziţie documentele.

Litigiu soluţionat între Comisie şi o asociaţie culturală

Ombudsmanul a ajutat Comisia să soluţioneze un litigiu cu o asociaţie culturală germană, referitor la o plată. Comisia a refuzat iniţial să plătească suma restantă de 6 000 EUR pentru o expoziţie desfăşurată în 28 de regiuni europene, susţinând că nu a fost notificată în mod corespunzător cu privire la realocările bugetare. În cele din urmă, Comisia a acceptat propunerea Ombudsmanului de soluţie amiabilă şi a convenit să plătească asociaţiei suma restantă de 6 000 EUR, precum şi peste         1 500 EUR dobândă.