Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Tájékoztató vállalkozások és szervezetek számára

Segítség az uniós közigazgatással kapcsolatosan felmerülő problémák megoldásában

Az Európai Ombudsmannál vállalkozások, nem kormányzati szervezetek (NGO-k), szövetségek, egyetemek, kutatóközpontok, települési önkormányzatok, érdekcsoportok és más szervezetek tehetnek panaszt az uniós intézmények, szervek és hivatalok hivatali visszásságaival kapcsolatban.

Milyen esetben lehet panaszt tenni?

A hivatali visszásság az ügyintézés hiányosságát vagy elmaradását jelenti. Ilyen előfordulhat például az uniós finanszírozású projektek vagy programok keretében. A vállalkozások és más szervezetek ezenkívül gyakran pályázatokkal és szerződésekkel, konzultációs eljárásokban, lobbitevékenységekben való részvétellel összefüggésben kerülnek közvetlen kapcsolatba az uniós intézményekkel, illetve ha szeretnének hozzájutni a tevékenységi területükre vonatkozó fontos dokumentumokhoz vagy információkhoz. Néhány példa az Ombudsman által vizsgált problémákra:

  • Késedelmes fizetés
  • Szerződéses jogviták
  • Ajánlattételi felhívásokkal kapcsolatos problémák
  • Az átláthatóság hiánya/a dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadása
  • Indokolatlan késedelem
  • Az alapvető jogok megsértése

Miért érdemes panaszt benyújtani?

Az Ombudsman arra törekszik, hogy a panaszos és az érintett intézmény számára egyaránt kielégítő, békés megoldást érjen el. Ingyenes, gyors és rugalmas szolgáltatásokat kínál. Az Ombudsman sok esetben hasznos alternatívája a bírósági jogorvoslatnak.

Milyen esetben nem lehet panaszt tenni?

Az Európai Ombudsman megbízatása az uniós intézményekre, szervekre és hivatalokra korlátozódik. Az Ombudsman nem vizsgálhatja a következőkkel szembeni panaszokat:

  • a tagállamok nemzeti, regionális vagy helyi hatóságai, még akkor sem, ha a panaszok uniós ügyekről szólnak;
  • nemzeti bíróságok vagy ombudsmanok;
  • vállalkozások vagy magánszemélyek.

Ha ilyen jellegű problémával keresik meg, lehetőség szerint tanácsot ad arra nézve, hogy hová érdemes fordulni.

Hol kaphat további tájékoztatást?

Ha bővebb információra van szüksége, panaszt kíván benyújtani vagy kapcsolatba szeretne lépni az Ombudsman hivatalával, keresse fel az Ombudsman weboldalát (http://www.ombudsman.europa.eu). A panaszt az EU bármelyik hivatalos nyelvén be lehet nyújtani.

Példák az Európai Ombudsman által vizsgált esetekre

Egy NGO 70 000 EUR-t kapott a Bizottságtól Az Ombudsman közreműködött az Európai Bizottság és egy NGO között kialakult vita rendezésében, amely az „európai migrációs párbeszéd” keretében indult uniós projektek egyikére vonatkozott. A Bizottság egy ellenőrzés után több mint 130 000 EUR-ról szóló visszafizetési felszólítást adott ki, mert az NGO nem adta be időben a személyzeti kiadásait alátámasztó dokumentumokat. A Bizottság végül elfogadta az Ombudsman békés megoldásra irányuló javaslatát, és 70 000 EUR-t visszafizetett az NGO-nak.

Késedelmes kifizetéssel kapcsolatos panaszok

Az uniós finanszírozású projektekben és szerződésekben részt vevő vállalatoktól, kutatóközpontoktól, NGO-któl, egyetemektől és más szervezetektől sok panasz érkezik az Ombudsmanhoz a Bizottság késedelmes kifizetései miatt. Miután az Ombudsman 2010-ben hivatalból indított vizsgálatot és nyilvános konzultációt folytatott az ügyben, megállapította, hogy az utóbbi években a késedelmes kifizetések száma és a késésekben érintett pénzösszegek összesített nagysága egyaránt jelentősen csökkent. Ettől függetlenül a továbbiakban is figyelemmel fogja kísérni a helyzetet.

Jobb átláthatóság a Gyógyszerügynökségnél

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) végzi az uniós piacon forgalomba hozott gyógyszerek jóváhagyását és ellenőrzését, a közegészség védelme érdekében. Ehhez a tagállamok illetékes hatóságaitól és a gyógyszervállalatoktól információkat kap a gyógyszerek feltételezett mellékhatásairól. Az Ombudsman sok esetben javasolta a mellékhatásokról szóló jelentések, a klinikai vizsgálatok és a vizsgálati jelentések nyilvánosságra hozatalát. Az EMA végül továbbfejlesztett szabályokat fogadott el az átláthatóságra vonatkozóan, többek között a dokumentumaihoz való hozzáférés jelentős kibővítéséről.

Piaci erőfölénnyel való visszaélés miatt indított eljárásról szóló panasz

Az Intel mikrochipgyártó vállalat az Ombudsmannál tett panaszában azt állította, hogy a Bizottság nem készített jegyzőkönyvet egy fontos megbeszélésről, amely közvetlenül kapcsolódott a Bizottságnak az Intellel szemben piaci erőfölénnyel való visszaélés miatt indított vizsgálatához. Az Ombudsman bírálta a Bizottságot, amiért az nem készített megfelelő feljegyzést az említett megbeszélésről, és amiért az ülés napirendjét nem szerepeltette a vizsgálati aktájában. A Bizottság ennek megfelelően módosította vizsgálati eljárását.

Az OLAF betekintést adott a dokumentumaiba

OLAF, az Európai Csalás Elleni Hivatal, vizsgálatot indított a banánbehozatalra vonatkozó, állítólagosan hamis spanyol tanúsítványok ügyében. A belga vámhatóságok az OLAF kérésére vizsgálatot indítottak két belga vállalat ellen. A vállalatok azután fordultak az Ombudsmanhoz, hogy az OLAF megtagadta a hozzáférést az állítólagos hamisítás vizsgálatáról szóló dokumentumokhoz. Az OLAF végül elfogadta az Ombudsman békés megoldásra irányuló javaslatát, és nyilvánosságra hozta a dokumentumokat.

A Bizottság és egy kulturális egyesület közötti vita megoldása

Az Ombudsman közreműködött a Bizottság és egy német kulturális egyesület között kialakult fizetési vita rendezésében. A Bizottság eleinte nem volt hajlandó kifizetni a hátralévő 6 000 EUR-t egy 28 európai régiót bemutató kiállításra, mivel azt állította, hogy nem kapott megfelelő értesítést a költségvetésben történt átcsoportosításokról. Végül elfogadta az Ombudsman által javasolt békés megoldást, és beleegyezett, hogy kifizeti az egyesületnek a hátralévő 6 000 EUR-t, valamint több mint       1 500 EUR kamatot.