• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Tilgængelige sprog : 

Den Europæiske Ombudsmand behandler klager over fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner og organer. Hvis man er statsborger i en af Unionens medlemsstater eller har fast bopæl i en medlemsstat, kan man indgive klage til Den Europæiske Ombudsmand. Virksomheder, foreninger og andre organer med hjemsted i Unionen kan også klage til Ombudsmanden. Ombudsmanden tilbyder hurtig, fleksibel og gratis adgang til at løse problemer med EU-administrationen. Mere information: www.ombudsman.europa.eu

Pressehenvendelser: Gundi Gadesmann, Leder af afdelingen for presse og eksterne relationer, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman