• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Introduktion

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Den Europæiske Ombudsmand er forpligtet til at sikre, at borgere, ngo’er, sammenslutninger og virksomheder har kendskab til deres ret til at klage over fejl eller forsømmelser i EU-institutionerne. Ombudsmanden erkender den vigtige rolle, som medierne spiller med hensyn til at informere den offentlige opinion, berige debatten og øge synligheden af hendes tjenester i alle EU-medlemsstaterne. En proaktiv mediepolitik udgør en central del af hendes aktiviteter og af hendes indsats for at fremme overholdelsen af rettigheder i henhold til EU-lovgivningen og forbedre kvaliteten i forvaltningen.

Ombudsmandens mediepolitik har et dobbelt sigte: På den ene side søger hun at informere den bredere europæiske offentlighed om sit arbejde via de generelle medier (f.eks. tv, aviser, radio). På den anden side er hendes indsats målrettet mod specifikke grupper af potentielle klagere via mere specialiserede medier (f.eks. økonomiske tidsskrifter eller forbrugertidsskrifter og sammenslutningers, ngo’ers og interessegruppers interne nyhedsbreve).

Ombudsmanden tilstræber at sikre størst mulig gennemsigtighed og tilgængelighed for journalister, således at offentligheden kan følge hendes arbejde. Hun giver medierne oplysninger om påbegyndelsen af undersøgelser, mindelige løsninger, som institutioner har godkendt for at imødekomme klagere, vigtige forslag til henstillinger, der er rettet til institutioner, og afgørelser om afslutning af behandlingen af sager. Ombudsmanden informerer også medierne om sin årsberetning, de seneste statistikker, sine bidrag til igangværende offentlige debatter og initiativer samt andre emner i relation til Ombudsmanden, som er relevante for offentligheden. Selv om Ombudsmanden tilstræber at gøre sit arbejde så åbent som muligt, respekterer hun de legitime krav blandt klagere, som vælger at få deres sager behandlet fortroligt.

Ombudsmanden tilstræber at skabe kontakt til de Bruxelles-baserede europæiske korrespondenter samt nationale og regionale journalister i alle EU-medlemsstaterne. Hun informerer medierne hovedsagelig via pressemeddelelser, pressekonferencer, baggrundsdiskussioner og interviews. Hun stræber efter at formidle læservenlige og simple budskaber for at yde journalisterne maksimal service.

Yderligere oplysninger om Ombudsmandens medievirksomhed fås ved henvendelse til: Gundi Gadesmann, Leder af afdelingen for presse og eksterne relationer, tlf. +32 2 284 26 09.