• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Infografikker fra 2017

Efterkommelse af Den Europæiske Ombudsmands forslag i 2015
Varighed af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2016
Resultater af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2016
Udvikling i antallet af undersøgelser foretaget af Den Europæiske Ombudsmand
Undersøgelser, hvor der af Den Europæiske Ombudsmand blev konstateret tilfælde af fejl eller forsømmelser i 2016
Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med klager modtaget i 2016
Genstanden for undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2016
De undersøgelser, der blev foretaget af Den Europæiske Ombudsmand i 2016, vedrørte følgende institutioner
Antallet af klager 2003-2016
National oprindelse af klager registreret og undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2016
Strategisk arbejde i 2016
Vejledning, klager og undersøgelser i 2016
Klager oversendt til andre institutioner og organer; klagere rådet til at kontakte andre institutioner og organer af Den Europæiske Ombudsmand i 2016
Antallet af mediehits
The European Ombudsman and you - How it works