Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) organisation och genomförande av mötet för ad hoc-expertgruppen den 16 februari 2022, som hölls i samband med omprövningsförfarandet för läkemedlet IPIQUE