Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Hur Europeiska investeringsbanken offentliggör miljöinformation angående projekt som den finansierar och som genomförs av mellanhänder

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.