Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Påstådda brister och osakligheter i samband med Europeiska kommissionens utarbetande av sitt förslag till strategi och lagstiftning för att minska användningen av plastprodukter för engångsbruk

Εικαζόμενες ελλείψεις και μεροληψίες κατά την κατάρτιση  της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της νομοθετικής πρότασης όσον αφορά τη μείωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.