Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) ni odgovoril na pritožbo v zvezi s tehničnimi težavami v izbirnem postopku za jezikovne strokovno-tehnične uslužbence (EPSO/AST data protection/152/22)