Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) je zavrnila dostop javnosti do dokumentov v zvezi z njenimi pogodbenimi razmerji s svetovalnim podjetjem, ki zagotavlja storitve analize podatkov, vključno z operativnimi načrti