Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Kako Evropska investicijska banka razkriva informacije o okolju v zvezi s projekti, ki jih financira in ki jih izvajajo posredniki

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.