Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Evropska varuhinja človekovih pravic je začela preiskavo o tem, kako Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) evidentira dokumente v okviru svojih obveznosti v skladu s pravili EU o dostopu javnosti do dokumentov