Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Zamietnutie Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) poskytnúť prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa jej zmluvných vzťahov s poradenskou firmou poskytujúcou analýzu údajov vrátane operačných plánov