Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Spôsob, akým Európska investičná banka zverejnila environmentálne informácie v súvislosti s projektmi, ktoré realizujú sprostredkovatelia

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.