Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Organizarea și desfășurarea de către Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a reuniunii Grupului ad-hoc de experți (AHEG) din 16 februarie 2022, care a avut loc în legătură cu procedura de reexaminare a produsului IPIQUE