Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Modul în care Banca Europeană de Investiții publică informații de mediu legate de proiectele pe care le finanțează și care sunt realizate de intermediari

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.