Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Brak odpowiedzi Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO)na skarg dotyczącą trudności technicznych w procedurze naboru asystentów językowych (EPSO/AST ochrona danych/152/22)